Efter generalforsamlingen i Billund Motocross Klub den 3-11-2018
er der kommet ny formand, vores formand gennem de sidste 4 år 
Mads Schall Holberg havde valgt at takke af for denne gang.
Vi siger tak for 4 gode år. 
Som ny formand blev valgt Christian Martens.
 
Vores sekretær Klaus Eskildsen havde også valgt at takke af for
denne gang, der skal også lyde en tak til Klaus for hans tid i
bestyrelsen. Som ny mand til posten blev valgt Lasse Levring.