BMCK klubmesterskab 2024
Dag
Dato
Tilmelding
Afdeling
Onsdag
15/5
Fra kl.16.00 til kl.16.451
Lørdag
8/6
Fra kl.09.00 til kl.09.45
2-3
Onsdag14/8
Fra kl.16.00 til kl.16.454
Lørdag
28/9
Fra kl.09.00 til kl.09.455-6
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klubfest den